Twoje życie

Piękno życia leży w jego prostocie, zatem to na tym musimy się skupić. Co dziwne, życie staje się pełniejsze tylko wtedy, gdy upraszczamy proces.

Musisz uświadomić sobie, że nie masz kontroli, a twoje życie jest doskonałe takie, jakie jest. 

To ego wszystko psuje, ponieważ chce, by wszystko się działo w sposób, który sprawia, że czuje się bezpiecznie. Oczywiście ego nigdy nie będzie czuło się spełnione, zatem droga twojego ego, to droga „kawałków“. Innymi słowy, otrzymujesz kawałek szczęscia, kawałek smutku, kawałek radości, kawałek strachu i kawałek niepokoju…. ale nigdy nie otrzymasz kawałka spokoju! To dlatego, że nie możesz dostać tego, co już masz i nie możesz podzielić spokoju na kawałki.

Bierzemy to, co otrzymamy. To powstrzymuje nas przed próbą kontrolowania wyniku; kontrola jest głównym narzędziem ego i ogranicza wynik do pojedyńczych intencji.

W rzeczywistości nie kontrolujemy wyniku naszych myśli i działań. Tylko tak się wydaje, ponieważ nasze ego wykonuje kawał dobrej roboty, przekonując nas, że jest inaczej. Ale jeśli się nad tym zastanowimy, niezbyt wiele rzeczy w życiu kończy się zgodnie z planem.

Nie możesz tak naprawdę usunąć ego używając umysłu, który jest placem zabaw ego. Idea zrobienia tego może być egoistycznym pragnieniem spłodzonym przez sprytne ego w tle pociągnięcia za sznurki! Nawet dobre uczynki mogą mieć egoistyczne źródło.

Jedynym bezpiecznym sposobem wyeliminowania egozentrycznych myśli i działań jest wyjście poza umysł i pozwolenie czystej świadomości dokonywać myślenia i działania. Wtedy nie szukamy rezultatów. Po prostu przenosimy naszą świadomość do czystej świadomości, wycofujemy się i pozwalamy życiu roztaczać się przed nami.

 

Nie musisz nawet próbować utrzymywać myśli daleko, ponieważ możesz mieć czystą świadomość, myśli, emocje, a nawet aktywność. Wszystko, co możesz mieć bez bycia świadomym czystej świadomości, możesz mieć z czystą świadomością.

Nie próbuj tego zrozumieć. Tego umysł nigdy nie ogarnie.

Oczyszczanie aury

Intuicja jest TYM środkiem, który doprowadzi cię do znalezienia właściwej odpowiedzi.

Intuicja to zezwalający odbiór. Zakłada on, że jesteś otwarty na wszystkie odpowiedzi i jednocześnie nie faworyzujesz żadnej konkretnej. Bardzo często odpowiedź leży poza granicami rozumu i jest zazwyczaj inna, niż byś tego oczekiwał.

Żeby znaleźć właściwą odpowiedź, musisz zadać właściwe pytanie.
Do najlepszych pytań należą według mnie:
Dlaczego?
Z jakiego powodu?
Z jakiej przyczyny?
Gdzie?
Jak?
Co?

Ważne, żebyś pytał w sposób precyzyjny i otwarty.

Nie jest ważne, czy odpowiedź pojawi się natychmiast, czy nie. Otwórz się na nią. Jeśli nie będzie dostatecznie precyzyjna, pytaj głębiej, aż do momentu, gdy pojawi się spójna odpowiedź.

Gdy jesteś połączony ze swoim sercem i czujesz połączenie z polem, pytanie pulsuje w polu, a ty pozwalasz na to, żeby poczuć odpowiedź. Wtedy pojawi się rozwiązanie – może to być oczyszczanie aury.
Jak tylko informacja dotrze do serca, pojawi się także w umyśle, ale tylko wtedy, gdy pozwolisz sercu i umysłowi na wzajemną komunikację.

Rozwiązanie przyjdzie do ciebie poprzez jeden z kanałów zmysłowych:
* wizualny – w formie obrazów,
* audytywny – słyszymy odpowiedzi,
* kinestetyczny – w formie uczuć,
* wiedzy – wiedza pojawia się nagle.
Z reguły każdy z nas ma jeden główny kanał percepcyjny, przez który przychodzi większość informacji. Inne są używane dużo rzadziej.

Intuicja jest odbieraniem właściwej odpowiedzi, bez jej logicznej analizy.
Intuicja pojawia się wtedy, kiedy odpuścimy i zajmiemy się innymi rzeczami.
Im mniejszy sygnał zakłócenia w nas, tym wyraźniej usłyszymy odpowiedź.